Część 1. Język i niebinarność.

Naszym gościem jest Szymon Misiek @tu.pan.szymon z @neutratywy, językoznawca prowadzący badania nad językiem osób niebinarnych. W pierwszej części rozmowy skupiamy się na tym, czym w ogóle jest niebinarność i jak jest wyrażana w języku. Zastanawiamy się nad samą sytuacją języka i osób niebinarnych w Polsce. Zadajemy praktyczne pytania, np. jak zwracać się do osób niebinarnych i kiedy poza tym przydaje się język neutralny. Okazuje się, że pomaga on też zwalczać generyczny rodzaj męski. Zapoznajemy się z mnogością neutralnych form i sposobów ekspresji oraz zastanawiamy się, dlaczego mogą być dla niektórych niewygodne, a dla innych naprawdę istotne.

Pozostałe części:

Część 2. Język neutralny, feminatywy, zaimki.

W tej drugiej części przyglądamy się historii zaimków, które mogą być używane przez osoby niebinarne, a także powiązania zmiany językowej ze społeczeństwem. Poruszamy również kwestię innej zmiany językowej dotyczącej gramatycznego rodzaju i tworzenia odpowiednich do niego form, a mianowicie odzyskiwanie i popularyzację feminatywów. Odpowiadamy na obawy, że zostaną wymazane przez formy neutralne płciowo, oraz w jakich kontekstach są używane jedne lub drugie formy. Rozmawiamy też o innych aspektach zmiany językowej, reakcji na nią oraz czy język zmienia rzeczywistość, czy może jednak odwrotnie.

Część 3. Język neutralny, pojęcia, tłumaczenia.

W trzecim i ostatnim już odcinku rozmowy o neutratywach omówimy kilka ważnych terminów dotyczących transpłciowości i czy wszystkie mają polskie rodzime odpowiedniki (np. deadname – nekronim?).
W dalszej części przyglądamy się temu jak niebinarność jest przedstawiana w literaturze oraz czy jest jakiś standard form neutralnych dla tłumaczy literatury z polskiego na angielski.
Poruszymy też kwestię tego jak Rada Języka Polskiego zapatrywała się na uznanie osobowych form neutralnych i jaki był w tym udział Jana Pawła II.