filozofia języka

Lub czy albo?

Na co dzień często używamy słów „lub” oraz „albo” zamiennie, jednak technicznie rzecz biorąc mogą znaczyć coś innego.

Język a postrzeganie koloru

Koncepcja językowego relatywizmu dotyczy relacji między językiem a myśleniem (czy i jak język wpływa na myślenie). Najbardziej znaną teorią w tej dziedzinie jest hipoteza Sapira-Whorfa.