filozofia języka

Jak rozwiązać paradoks kłamcy? Paradoks kłamcy a kwestie językowe. Czym jest paradoks kłamcy? Co paradoks kłamcy mówi o języku?

Paradoks kłamcy

Koncepcja językowego relatywizmu dotyczy relacji między językiem a myśleniem (czy i jak język wpływa na myślenie). Najbardziej znaną teorią w tej dziedzinie jest hipoteza Sapira-Whorfa.

Język a postrzeganie koloru

Filozofia, cynizm, miłość platoniczna to koncepcje, których rodowód sięga starożytnej Grecji. No może nie do końca, bo to jak potocznie się używa tych terminów jest efektem późniejszych przekształceń i interpretacji.

Filozofia, cynizm, miłość platoniczna