język polski

Gwara poznańska

Tak zwana „gwara poznańska” to lokalny wariant języka polskiego, powszechny wśród niektórych mieszkańców Poznania i okolic.

Czym jest „sceniczne ł”?

Można wierzyć lub nie, ale <ł> wymawiane tak jak teraz, czyli jako [w], nie zawsze było obecne w języku polskim, tylko wyewoluowało na drodze historycznej zmiany. Podobny proces zaszedł też w innych językach. Formą przejściową było tzw. sceniczne ł

Jak feminatywy utrzymują język polski?

Jednym z gwarantów przetrwania języka jest jego dostosowywanie się do zmieniającego się świata. Słowotwórstwo to przejaw żywotności, kreatywności języka. Formowanie się feminatywów jest jednym z przykładów tego procesu.