Tak zwana „gwara poznańska” to lokalny wariant języka polskiego, powszechny wśród niektórych mieszkańców Poznania i okolic.

Gwara poznańska: historia

Rozwinęła pod silnym wpływem języka niemieckiego od końca XVIII do początku XX wieku (w wyniku podboju ziemi poznańskiej przez Królestwo Prus) oraz koniec XIX wieku w wyniku dużego napływu ludności wiejskiej do miast (w procesie poszerzania granic miasta oraz w związku z rozwojem przemysłowym, który wymagał dużej liczby pracowników). Dlatego należy pamiętać, że gwara to nie tylko leksyka, różnice pojawiają się na różnych poziomach językowych, także w fonetyce, składni, morfologii.

Regionalizmy, czyli… błędy?

Początkowo ten regionalny wariant polszczyzny dyskutowany był głównie w kategoriach błędów językowych. W dwudziestoleciu międzywojennym pojawiły się takie opracowania jak na przykład: „Odrębności słownikarskie kulturalnego języka polskiego w Wielkopolsce w stosunku do kulturalnego języka w Galicyi” (Danysz), „Błędy językowe” (Biliński), „Błędy językowe w Wielkopolsce” (Szyperski)… W poradnikach tego typu zwracano nauczycielom uwagę, na jakie charakterystyczne cechy regionalne (zwane „błędami”) powinni zwracać uwagę w trakcie lekcji polskiego. Z czasem, z powodu stygmatyzacji lokalny wariant zaczął tracić na popularności.

Kilka cech wymowy wielkopolskiej

 • udźwięcznienia między wyrazami przed sonorantami
  brat ojca /brad ɔjt͡sa/, kosz malin /kɔʐ malin/
 • udźwięcznienia w środku wyrazów
  truskawka <druzgawka>, śliski <ślizgi>,
  huśtawka <huźdawka>, weszliśmy <weszliźmy>
 • wymową [ŋ] w zbitkach /n+k/ lub /n+g/, również na granicy morfologicznej wyrazu
  okienko: /ɔkiɛnkɔ/ → /ɔkiɛŋkɔ/
  sukienka: /sukiɛnka/ → /sukiɛŋka/
 • wymowa końcowego -ą jako /ɔm/
  tą fajną osobą /tɔm fajnɔm ɔsɔbɔm/
 • redukcja zbitek /tʂ, dʐ/ do /t͡ʂ, d͡ʐ/
  trzeba jako <czeba>
  trzy jako <czy>
 • różne zmiany i redukcje samogłosek
  dzień jako <dziń>, /ʥɛɲ/ → /ʥiɲ/
  pięć jako <pińć>, /pjɛɲʨ/ → /piɲʨ/
  dyrektor jako <derektor>, /dɨrɛktɔr/ → /dɛrɛktɔr/
  tutaj, daj jako <tutej, dej>, /tutaj, daj/ → /tutɛj, dɛj/
  koniec jako <kuniec>, /kɔɲɛʦ/ → /kuɲɛʦ/
 • „zmiękczenie” głosek szczelinowych
  szpital jako <śpital>, /ʂpʲital/ → /ɕpʲital/,
  drzwi jako <dźwi>, /dʐvʲi/ → /ʥvʲi/
 • wymowa 'we, 'ze’ w’ przed /v s z ɕ ʐ/
  we Warszawie, we środę, ze solą, ze siostrą…
 • zachowanie dźwięcznego /v/ po spółgłoskach bezdźwięcznych
  twój /tvuj/, sweter /svɛtɛr/
  krwawy /krvavɨ/, kwiat /kviat/

Gwara poznańska: słowniczek

 • szneka z glancem – drożdżówka z lukrem, od niem. Schnecke (ślimak lub ciastko drożdżowe w kształcie ślimaka)
 • skibka – kromka chleba obkład – to, co kładzie się na kanapkę
 • pyry – ziemniaki (jedna z hipotez mówi, że nazwa ta wzięła się od Peru, skąd są ziemniaki) z gzikiem
 • tytka – torebka papierowa, od niem. Tüte
 • korbol – dynia (lub duży brzuch), od niem. Kürbis
 • szagówki – kluski z gotowanych ziemniaków, nazwa stąd, że krojone są ukośnie (niem. schräg)
 • pyzy – czyli „kluchy na łachu”, „kluski na parze”, (inaczej niż w reszcie Polski, gdzie pyzy to kluski ziemniaczane)
 • tej – wołacz zaimka ty, używany w różnych kontekstach jako wykrzyknienie, zwrócenie czyjejś uwagi, podobnie do „ej”, np.

Tej, cho-no tu!
Wuchta wiary tej!
Tej, cho na ćmika!
Tej, widziałeś, jak rozkopane?

 • ćmiki – papierosy
 • łee tam – wykrzyknienie „ach tam! nic to!”
 • łe jery – wykrzyknienie „o rany!” d
 • inks, dynks – nieokreślone coś, przedmiot którego rozmówca nie potrafi dokładniej nazwać, od niem. Dings o tym samym znaczeniu
 • Gwiazdor przynosi prezenty świąteczne
 • bździągwa – dziewczyna
 • szczun – chłopak
 • eka – kąt, róg, np. ulicy lub grupa osób z tego samego fyrtla (Eka z Małeki)
 • bana – pociąg od niem. Bahn, kolej…
 • wuchta wiary – dużo ludzi
 • fyrtel – dzielnica, od niem. Viertel bimba – tramwaj
 • nadusić – nacisnąć od/zakluczać – otwierać / zamykać kluczem
 • na szagę – na skróty z niem. schräg, skośny
 • ryczka – stołek, taboret z niem. Rückhalt, oparcie
 • bamber – chłop, prostak; od nazwy chłopów sprowadzonych z okolic Bambergu, aby zasiedlić opuszczone wsie
 • bejmy – pieniądze, od niem. Böhm
 • rojber – łobuz, rozrabiaka, od niem. Räuber
 • kejter – pies, kundel, niem. Köter
 • kociamber – kot
 • gira – noga

Gwara poznańska

Gwara poznańska do posłuchania: Stary Marych


Autorzy: Maria Bolek, Paweł Chról

Na naszej stronie nie ma reklam, dlatego możesz postawić nam kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Źródła