wałczenie

Można wierzyć lub nie, ale <ł> wymawiane tak jak teraz, czyli jako [w], nie zawsze było obecne w języku polskim, tylko wyewoluowało na drodze historycznej zmiany. Podobny proces zaszedł też w innych językach. Formą przejściową było tzw. sceniczne ł

Czym jest „sceniczne ł”?