Autorzy: Maria Bolek, Paweł Chról

Język neutralny płciowo to język, w którym unika się różnicowania ze względu na płeć. Taki język ma charakter inkluzywny, tzn. włącza wszystkie osoby, do których się zwracamy lub o których mówimy. W ten sposób nie przypisuje się męskiej lub żeńskiej płci, co jest ważne dla osób niebinarnych, które nie pasuje do podziału binarnego, w którym są uwzględnione wyłącznie dwie płci: męska i żeńska.


Posłuchaj naszego PODCASTU: rozmowa z badaczem języka osób niebinarnych.

część 1.
część 2.

Pozwala to również uniknąć traktowania rodzaju męskiego jako wyróżnionego, domyślnego, dzięki czemu uwzględnia się również kobiety i osoby niebinarne. Wpływa też bezpośrednio na poprawę zdrowia i komfortu psychicznego tych osób. Jak pokazują badania, stosowanie języka w pełni inkluzywnego pomaga w ograniczaniu stereotypów związanych z płcią, np. w badaniu Bojarskiej (2011) widząc „osoba zatrudniona” mniej więcej po równo wskazywano skojarzenie z mężczyzną i kobietą, w przeciwieństwie do słowa „pracownik” z wyraźną preferencją dla mężczyzn.

Na slajdach przedstawiamy różne problemy związane z neutralnością i typy rozwiązań w różnych językach. Przykłady te pokazują również, że zmiany w zakresie rodzaju gramatycznego i zasobu zaimków są naturalne dla języka i pojawiały się jeszcze zanim poruszono problem neutralności.

Adekwatne używanie języka jest oznaką szacunku do tożsamości innych osób. Nie musimy wszystkiego od razu wiedzieć, dlatego warto po prostu pytać, jakie formy są preferowane przez daną osobę.