Najczęstsze błędy językowe, czyli…?

  • W tym odcinku rozmawiamy o tym, czym jest błąd językowy. Dogłębnie analizujemy jego definicję, przyglądamy się różnym kryteriom poprawności językowej i konfrontujemy to wszystko z naukowym podejściem do języka. Odnosimy się m.in. do Chomsky’ego i jego teorii oraz do różnych praktyk językoznawstwa eksperymentalnego. Zastanawiamy się też, czy językonzawca musi znać słownik na pamięć.
  • Marysia przez cały odcinek próbuje dociec, jaka norma obowiązuje w internecie i kogo powinna się słuchać w tej kwestii. Paweł opowiada o swoich doświadczeniach związanych z chodzeniem do szkoły na wschodzie Polski.
  • Pojawia się też sporo odniesień do takich wątków jak klasizm, normatywizm, edukacja szkolna i wiele, wiele innych.

Literatura:

Bourdieu, P. (2018). Distinction a social critique of the judgement of taste. In Inequality Classic Readings in Race, Class, and Gender (pp. 287-318). Routledge.

Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. The Hague/Paris: Mouton.

Chomsky, N. (1975). Reflections on Language. New York, NY: Pantheon.

Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use. New York, NY: Praeger.

Kłosińska, K. (2017). Istnienie i kształt normy językowej po przełomie cyfrowym. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 73, 81-89.

Markowski, A. (2005). Kultura języka polskiego: teoria, zagadnienia leksykalne. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Możecie też zajrzeć do naszych wpisów o poprawności językowe.


0:00 intro

01:56 czym jest błąd językowy?

22:00 użycie i kompetencja językowa (Chomsky)

32:52 argumenty z tradycji przeciwko ekspresji

37:55 kryterium estetyczne vs grzeczność

40:43 kryterium kulturalne (subiektywny wybór elit)

43:53 kryterium narodowe (czy zapożyczenia są złe?)

46:15 kryterium uzualne (to, co często używane)

56:37 argument „to słowo nie istnieje, nie możesz tak mówić”

01:00:49 dyskryminacja językowa, a różne rejestry

01:11:27 historia norm językowych (ZSRR i Polska)

01:17:22 językoznawstwo naukowe vs normatywne „folk linguistics”

PATRONITE
Zachęcamy też do wspierania nas na patronite, co ułatwi nam znaleźć czas i zadbać o stronę techniczną projektu. Plus to też taki sygnał dla nas, czy chcecie, żeby tworzyć kolejne treści.