dyskurs

Język neutralny płciowo to język, w którym unika się różnicowania ze względu na płeć. Taki język ma charakter inkluzywny, tzn. włącza wszystkie osoby, do których się zwracamy lub o których mówimy.

Język neutralny płciowo

Nowomowa stanowi próbę ustawienia słowami i konstrukcjami językowymi sposobu myślenia podporządkowanego władzy. Techniki analogiczne do języka opisanego w powieści Orwella… Czytaj dalej »Nowomowa

Nowomowa

  • dyskurs

Rosyjska narracja o nieprzerwanej ciągłości i nadrzędności języka rosyjskiego to w dużej mierze konkretne granie pojęciami. Język pojawia się w propagandzie jako jeden z głównym przedmiotów spornych.

Ruski, rosyjski, ukraiński

  • dyskurs

Z zasady w odniesieniu do państw w językach rosyjskim, ukraińskim i polskim używamy przyimka „w” (w Polsce, Rosji, Ukrainie). Wszelkie… Czytaj dalej »W Ukrainie

W Ukrainie

  • dyskurs