język polski

Włanczać

„Włączać” jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych słów w języku polskim. Dziś przyjrzymy się, czy słusznie wzbudza aż tyle emocji.