język polski

Słowo Rom, Romowie – wywodzi się z języka romskiego i w odróżnieniu od słowa „Cyganie”, jest własną nazwą etniczną – endoetnonimem. W języku romskim „Rom” znaczy człowiek, mężczyzna (Roma to liczba mnoga tego rzeczownika).

Jak mówić: Romowie czy Cyganie?

Tak zwana „gwara poznańska” to lokalny wariant języka polskiego, powszechny wśród niektórych mieszkańców Poznania i okolic.

Gwara poznańska

Premierka, czyli żeńska forma słowa premier. W tym wpisie rozprawiamy się z mitem tego, że feminatywy brzmią niepoważnie oraz tłumaczymy, czym jest homonimia.

Premierka

Można wierzyć lub nie, ale <ł> wymawiane tak jak teraz, czyli jako [w], nie zawsze było obecne w języku polskim, tylko wyewoluowało na drodze historycznej zmiany. Podobny proces zaszedł też w innych językach. Formą przejściową było tzw. sceniczne ł

Czym jest „sceniczne ł”?