język polski

Jednym z gwarantów przetrwania języka jest jego dostosowywanie się do zmieniającego się świata. Słowotwórstwo to przejaw żywotności, kreatywności języka. Formowanie się feminatywów jest jednym z przykładów tego procesu.

Jak feminatywy utrzymują język polski?

Słowa, które przeszły z jidysz do polskiego, to jidyszyzmy. Ale… nie tylko jidysz miał wpływ na polski. Polski też wpłynął na jidysz, o czym tu przeczytać.

Jidyszyzmy w polskim

„Włączać” jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych słów w języku polskim. Dziś przyjrzymy się, czy słusznie wzbudza aż tyle emocji.

Włanczać