język polski

Można wierzyć lub nie, ale <ł> wymawiane tak jak teraz, czyli jako [w], nie zawsze było obecne w języku polskim, tylko wyewoluowało na drodze historycznej zmiany. Podobny proces zaszedł też w innych językach. Formą przejściową było tzw. sceniczne ł

Czym jest „sceniczne ł”?

Jednym z gwarantów przetrwania języka jest jego dostosowywanie się do zmieniającego się świata. Słowotwórstwo to przejaw żywotności, kreatywności języka. Formowanie się feminatywów jest jednym z przykładów tego procesu.

Jak feminatywy utrzymują język polski?

Słowa, które przeszły z jidysz do polskiego, to jidyszyzmy. Ale… nie tylko jidysz miał wpływ na polski. Polski też wpłynął na jidysz, o czym tu przeczytać.

Jidyszyzmy w polskim